Kody kreskowe – czym są i jak się je nadaje?

Kod kreskowy to graficzny zapis znaków w postaci kombinacji jasnych i ciemnych elementów, pasków i kresek, które umożliwiają automatyczne odczytanie informacji na temat produktu. Odczyt taki odbywa się za pomocą techniki skanowania.

Aby zrozumieć, czy są kody kresowe i jak się je nadaje, konieczne jest odwołanie się do historii. Pierwsze kody kreskowe zostały wprowadzone w USA i Kanadzie w 1973 roku. Noszą one nazwę UPC (Universal Product Code), a ich wdrożeniem zajmowała się organizacja UCC (Uniform Code Council). Do rozpoczęcia prac nad rozwojem kodów kreskowych właśnie tam przyczynił się rozwój supermarketów, których celem była masowa obsługa klientów.

Kody kreskowe umożliwiają przede wszystkim przejrzystą ewidencję towarów

EAN

Kod EAN (European Article Number) jest wzorowany na wspomnianym kodzie UPC. Został wprowadzony w 1977 roku przez organizację EAN International, utworzoną po sukcesie systemu UPC. Zadaniem EAN International było stworzenie kompatybilnego systemu, który mógł być stosowany poza Ameryka Północną.

Kod EAN stosowany jest do oznaczania towarów w sprzedaży hurtowej i detalicznej, tak więc również w Dropshippingu (koduje właściciel marki handlowej) i występuje w dwóch wersjach:

  1. Kod EAN-13. Zawiera 13 cyfr: nr kraju (pierwsze 3 cyfry), nr producenta lub dystrybutora (następne 4-7 cyfr), nr produktu (następne 2-5 cyfr), cyfra kontrolna (ostatnia cyfra). Co ciekawe dźwięk skanowania kodu EAN-13 jest słyszany na świecie aż 6 milardów razy dziennie.
  2. Kod EAN-8 zawiera 8 cyfr: nr kraju, nr produktu i cyfrę kontrolną. Kody EAN-8 zazwyczaj znajdują się na małych opakowaniach.

W lutym 2005 roku do życia została powołana globalna organizacja GS1, która przejęła obowiązki dwóch ww. podmiotów – UCC i EAN International. Czuwa ona nad niepowtarzalnością kodów oraz ich poprawnością. Jej oddziały można znaleźć już w 111 państwach, w tym w Polsce – w Poznaniu. To za pośrednictwem GS1 Polska możesz uzyskać unikalne kody kreskowe dla swoich produktów, które to są obowiązkowe dla większości internetowych i tradycyjnych sprzedawców, w tym Amazon, eBay, Alibaba, Google, Carrefour, Tesco.

PO CO KODOWAĆ PRODUKTY?

a) Umożliwienie przejrzystej ewidencji towarów.

W przypadku konieczności wprowadzenia serii cyfr do komputera czy też kasy fiskalnej czynność ta zabiera pracownikowi dużo czasu, a ponadto pojawia się ryzyko wystąpienia błędów w trakcie procesu wprowadzania danych. Według statystyk, jedno na 300 uderzeń w klawiaturę jest błędne. Zastąpienie klawiatury czytnikiem kodów kreskowych zwiększy wydajność pracy i zredukuje prawdopodobieństwo wystąpienia błędu niemal do zera.

b) Umożliwienie łatwej identyfikacji każdego produktu.

c) Sprawna wymiana informacji między partnerami łańcucha dostaw. Umożliwienie szybkiego ustalenia, jakie produkty zostały dostarczone i czy wystąpiły jakiekolwiek rozbieżności w dostawie.

d) Szybka i precyzyjna lokalizacja palet i opakowań w magazynach.

e) Przyspieszenie załadunku i wyładunku samochodów dostawczych.

f) Możliwość lepszej organizacji przestrzeni handlowej.

Kod EAN stosowany jest do oznaczania towarów w sprzedaży hurtowej i detalicznej

KODY KRESKOWE – JAK SIĘ JE NADAJE?

Prawo do kodowania produktów ma właściciel marki handlowej.

Jeżeli właścicielem marki handlowej jest producent, to nadaje numery z własnej puli. Jeśli właściciel marki handlowej zleca produkcję innej firmie to ma do wyboru dwie możliwości: nadaje numery z własnej puli lub upoważnia producenta do nadania numerów na zleconą produkcję z puli numerów producenta.

Masz więcej pytań dot. kodów EAN?

Napisz do nas, ekspert Dropeo.pl odpowie na Twoje pytania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.