Konfiguracja – sklepy Magento

 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego swojego sklepu
 2. Z menu wybierz: System > User Roles
 3. Kliknij w przycisk Add New Role
 4. Wprowadź nazwę roli np. Użytkownicy API, ustaw uprawnienia na:
  • Catalog (z podkategoriami)
  • Inventory (z podkategoriami)
  • Attributes (z podkategoriami)
 5. Zapisz zmiany
 6. W zakładce System > All Users dodaj nowego administratora (np. Dropeo / Dropeo / Dropeo / [email protected]), przypisz mu rolę utworzoną w pkt. 4.
 7. Zapisz login i hasło utworzonego użytkownika – będą potrzebne do logowania w Panelu Integratora