Konfiguracja – sklepy Shoper

  1. Zaloguj się do panelu administracyjnego swojego sklepu
  2. Z menu wybierz: Konfiguracja > Administracja, system > Administratorzy
  3. Kliknij w przycisk Dodaj grupę administratorów
  4. Wprowadź nazwę grupy np. Użytkownicy API, ustaw typ dostępu na dostęp do panelu administracyjnego i webapi oraz uprawnienia na:
    • Asortyment: odczyt, dodawanie, edycja, usuwanie
    • Konfiguracja: odczyt
  5. Zapisz zmiany
  6. W zakładce Administratorzy dodaj nowego administratora do tej grupy – jego login i hasło będą potrzebne do logowania w Panelu Integratora

shoper - menu - administratorzy