Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego Zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami na Platformie Dropeo.

DEFINICJE

,,Platforma Dropeo” oznacza Hurtownię, której właścicielem jest firma Futuro mieszcząca się w Rypinie, przy ul. Żeromskiego 8, 87-500 Rypin, wpisaną przez Burmistrza Miasta Rypina do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 4581, NIP 8921259085, REGON 340406888.

„Zamawiający” oznacza osobę lub firmę, która korzysta z Platformy Dropeo w celu nabycia Produktów celem ich sprzedaży Klientom w swoim sklepie internetowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

,,Produkt” lub “Produkty” oznacza produkty oferowane do nabycia Zamawiającym na Platformie Dropeo.

,,Klient” oznacza klienta końcowego, który jest nabywcą Produktów zakupionych na stronie internetowej Zamawiającego.

,,Odbiorca przesyłki’’ oznacza Klienta lub Zamawiającego lub inny podmiot, który zostanie wskazany przez Zamawiającego.

,,Zamówienie’’ oznacza polecenie Zamawiającego do dostarczenia Produktu Odbiorcy Przesyłki.

,,Przewoźnik’’ oznacza osobę fizyczną lub prawną dokonująca transportu Produktu lub Produktów do Odbiorcy Przesyłki.

,,Dostawca’’ oznacza osobę fizyczną lub prawną realizującą proces wysyłki Produktu lub Produktów do Odbiorcy Przesyłki.

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Platformy Dropeo (dalej ADO), czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych jest:

FUTURO

ul. Żeromskiego 8, 87-500 Rypin

87-500 Rypin

NIP 8921259085, REGON 340406888


II. System ochrony danych osobowych

Dane osobowe w ramach Platformy Dropeo przetwarzane są oraz chronione zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych, tj.rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytycznych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000).

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

 1. Certyfikat SSL, który gwarantuje, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a platformą Dropeo.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
 2. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna-sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę.
 3. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.
 4. System IT platformy Dropeo.pl oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy Ciebie o podanie twoich danych niezbędnych do założenia konta na Platformie Dropeo, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.

Po zarejestrowaniu i po zalogowaniu masz również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. W każdej chwili możesz samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z Platformy Dropeo

W trakcie rejestracji przekazujesz Platformie Dropeo swoje dane niezbędne do założenia konta na Platformie Dropeo, tj.:

a) dane rejestrowe firmy (nazwa; dane adresowe: ulica, numer budynku, kod pocztowy, miasto; NIP i REGON) – niezbędne Platformie Dropeo do weryfikacji działalności firmy oraz wystawiania dokumentów sprzedaży;

b) e-mail i numer telefonu – niezbędne do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z Platformy Dropeo.

Dane przekazane przez Ciebie w trakcie procesu rejestracji na Platformie Dropeo, przechowywane są przez okres 5 lat od ostatniego logowania

B. Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Zamawiających częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

W trakcie składania zamówienia na Platformie Dropeo, przekazujesz Platformie Dropeo dane Odbiorcy przesyłki niezbędne do realizacji Zamówienia:

a) dane adresowe (imię i nazwisko lub nazwa, ulica, numer budynku, kod pocztowy, miasto) – niezbędne Platformie Dropeo do zaadresowania przesyłki;

b) e-mail i numer telefonu – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Platformę Dropeo i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

a) imię i nazwisko lub nazwa, adres, telefon oraz e-mail Odbiorcy przesyłki wskazane jako adres dostawy przekazywane są Dostawcy, który przekazuje je Przewoźnikom zlecając im doręczenie przesyłki;

b) dane rejestrowe twojej firmy są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego: Web Innovative Software Sp. z o.o., ul Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000342082, NIP 8982167294), operatora serwisu wfirma.pl.

c) Dane rejestrowe przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Platformę Dropeo.

Platforma Dropeo współpracuje z następującymi operatorami płatności:

 1. Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 z siedzibą w Sopocie (KRS: 0000320590, NIP:5851351185) operatorem serwisu bluemedia.pl
 2. PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000347935, NIP: 7792369887) operatorem systemu przelewy24.pl
 3. Stripe Inc, 354 Oyster Point Blvd South San Francisco, CA 94080 United States, SA, operatorem systemu stripe.com.
 4. Braintree Payments, 222W Merchandise Mart Plaza Suite 800, z siedzibą w Chicago, IL 60654 USA, operatorem systemu braintreepayments.com

C. Marketing/Aktualności

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie, wyrażonej w trakcie procesu rejestracji lub składania zamówienia, podajesz jedynie adres e-mail, na który przesyłane będą informacje dotyczące ewentualnych zmian w funkcjonowaniu Platformy Dropeo, nowych funkcjonalności na Platformie Dropeo, jak również informacje handlowe, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto na Platformie Dropeo lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Adres e-mail jest przekazywany i przetwarzany wyłącznie w celu wysłania e-maili do:

 1. FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406, z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000497051, NIP: 6751496393) operatora serwisu Freshmail.pl

D. Korespondencja

W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane.

Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.

IV. Cookies – Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na Platformę Dropeo

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkowników Platformy Dropeo.

W ramach platformy Platformy Dropeo stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkowników Platformy Dropeo do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkowników przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkowników.

W ramach Platformy Dropeo stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Platformy Dropeo; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Platformy Dropeo;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Platformy Dropeo;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkowników ustawień i personalizację interfejsu Platformy Dropeo;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Platformy Dropeo nie możemy zagwarantować jej poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin na Platformie Dropeo chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

A. Dropeo.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta Platforma Dropeo automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z Platformą Dropeo. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na Platformę Dropeo i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Platformy Dropeo w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Platforma Dropeo korzysta z serwerów OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000220286; NIP: 8992520556). Firma ta nie ma bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarza ich w żaden sposób.

Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

B. Dropeo.pl (cookies)

Platforma Dropeo wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu rozpoznania Ciebie i dostosowania Platformy Dropeo do Twoich potrzeb.

Platforma Dropeo wykorzystuje cookies do:

 1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
 2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
 3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania platformy Dropeo (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
 4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Platformy Dropeo; (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
 5. personalizowania wyglądu Platformy Dropeo przez wyświetlanie produktów, które algorytm Platformy Dropeo wskaże jako interesujące dla Ciebie w oparciu o produkty jakie kupiłeś, włożyłeś do koszyka, wyszukałeś na platformie, a także ich autorów, producentów, kategorię – słowem produkty podobne, ale nigdy nie łączone bezpośrednio z Twoimi danymi osobowymi. (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Platformę Dropeo źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez Platformę Dropeo oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

E. Cookies pochodzące z serwerów partnerów

Platforma Dropeo korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej Platformie Dropeo lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

Platforma Dropeo bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

Platforma Dropeo wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )

2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Platformy Dropeo.

Platforma Dropeo bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczane na Platformie Dropeo linki do innych stron internetowych. Platforma Dropeo nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies

Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

VI. Przekazywanie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, Platforma Dropeo dane takie udostępni.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane będą określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

VII. Zmiana polityki prywatności Platformy Dropeo

Platforma Dropeo zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Platformy Dropeo lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie Platforma Dropeo powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem https://www.dropeo.pl/produkty/polityka-prywatnosci/

VIII. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

 1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 3. dostępu do danych osobowych;
 4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
 5. przenoszenia danych osobowych;
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

IX. Kontakt

Platforma Dropeo kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail [email protected]

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail [email protected]

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

FUTURO

ul. Żeromskiego 8, 87-500 Rypin

87-500 Rypin

NIP 8921259085, REGON 340406888