Wysyłka produktów do Niemiec czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o VerpackG – niemieckiej ustawie o opakowaniach.

VerpackG to ustawa odnosząca się do opakowań, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r.  Obejmuje ona podmioty wprowadzające po raz pierwszy do obrotu na rynek niemiecki opakowania wypełnione produktami w celach handlowych, które po użyciu pozostają u prywatnego konsumenta końcowego jako odpady.

Zgodnie z ustawą, opakowania to „wyroby wykonane z dowolnego materiału, przeznaczone do odbioru, ochrony, przenoszenia, dostarczania lub eksponowania towarów w postaci surowca, aż po produkt przetworzony”. Będą to np. kartony i pudełka, folie, koperty bąbelkowe, taśmy klejące czy materiały wypełniające paczkę.

Nowe przepisy obejmują m.in. polskie sklepy internetowe, dokonujące sprzedaży swoich produktów na rzecz konsumentów w Niemczech, jak i sprzedawców sprzedających swoje towary poprzez takie platformy jak Amazon czy eBay.

Jakie kroki musisz podjąć przy wprowadzaniu swoich produktów na rynek niemiecki:

  1. Zarejestruj się w Centralnym Rejestrze Opakowań LUCID. Rejestracja wiąże się z obowiązkiem podania szacowanych ilości opakowań, które zostaną wprowadzone na rynek niemiecki w danym roku, co poddane zostanie następnie weryfikacji. Będzie to z pewnością łatwiejsze dla tych sprzedawców, którzy mogą oprzeć swoje szacunki na danych wysyłkowych z przeszłości.  Rejestr LUCID to publiczny rejestr administrowany przez Zentrale Stelle Verpackungsregister (pl. Centralny Rejestr Opakowań). Rejestracja jest bezpłatna. https://lucid.verpackungsregister.org/. Na podstawie deklaracji obliczana jest wysokość opłaty recyklingowej, jaką dane przedsiębiorstwo będzie uiszczać.
  2. Podpisz umowę o utylizację odpadów z jedną z organizacji odzysku, które tworzą Dualny System Odbioru i Odzysku. W trakcie procesu rejestracji w LUCID należy podać informację o organizacji, którą wybrałeś do współpracy.

Jeśli wprowadzasz na rynek bardzo duże ilości opakowań zobowiązany będziesz do składania tzw. deklaracji uzupełniających, weryfikujących liczbę faktycznie zużytych opakowań. W przypadku kartonu czy papieru pod dużą ilością kryje się 50 ton w skali roku, natomiast w przypadku szkła będzie to 80 ton w skali roku. Deklaracje takie muszą zostać przekazane do połowy maja następnego roku.

Osoby, które nie dokonały rejestracji, a wysyłają produkty na teren Niemiec muszą liczyć się z ewentualnością poniesienia kary, która może sięgać do 100 000 Euro. Za niektóre inne naruszenia przepisów ustawy grożą nawet surowsze kary, i tak np. za wprowadzenie do obiegu opakowań, których nie wskazałeś w rejestrze LUCID możesz otrzymać karę nawet do 200 000 Euro.

Jak rzecz się ma w przypadku dropshippingu?

Za zgłoszenie opakowania w przypadku wysyłki w ramach dropshippingu odpowiada nadawca, czyli hurtownia lub producent. By uniknąć ewentualnych nieprzyjemnych sytuacji najlepiej w takiej sytuacji wystąpić o pisemne potwierdzenie rejestracji w LUCID przez hurtownię lub producenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.